Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

17:59
8947 84f6
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku viapsychedelix psychedelix
17:59
8570 a121
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku viapsychedelix psychedelix
Sponsored post
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
17:59
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafelicka felicka
17:59

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaInnet Innet
17:58
9837 1a56 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
17:58
7871 fa08 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaInnet Innet
17:58
8661 5ff9 500
( ͠° ͟ʖ ͠°)
Reposted from8agienny 8agienny viaInnet Innet
17:58
Reposted fromgruetze gruetze viaInnet Innet
17:58
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaInnet Innet

November 03 2018

10:10
8382 be8e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaNaitlisz Naitlisz
10:10
5761 e631 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaNaitlisz Naitlisz
10:09
8542 8ae4 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaNaitlisz Naitlisz
10:09
8870 bc64
Reposted fromtichga tichga viaKaviah Kaviah
10:08
9035 f948 500
Reposted fromfungi fungi
10:08
8543 db7d 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viapanpancerny panpancerny
10:08
8541 1cd2 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viapanpancerny panpancerny
10:08
8573 3333
Reposted fromzciach zciach vianaich naich

November 02 2018

08:34
8203 06e6 500
Reposted fromtichga tichga
08:18
8204 0850 500
Reposted fromtichga tichga
07:41
8207 3dee 500
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...