Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

08:40
3979 93d4 500
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
08:39
7003 952f
Reposted frommociumpanie mociumpanie viakaworu kaworu
08:39
1981 97d9
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
08:38
08:38
1990 0a33
Reposted fromtfu tfu viaikari ikari
08:28
Reposted frombluuu bluuu viaQudaci Qudaci
08:27
6194 6e7a 500

unpuny:

its me

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaQudaci Qudaci

April 17 2017

10:10
10:08
10:06
Reposted fromzelbekon zelbekon viamociumpanie mociumpanie
10:06
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj. 
10:06
3249 bd6f 500

waywardequestrian:

2dtraditionalanimation:

Simon Otto

good horse animations are so hard to come by. this set is beautiful <3

Reposted from96kyirah 96kyirah viaangusiasty angusiasty
10:03
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viailovegreen ilovegreen
10:02
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaDeva Deva
09:59
9759 ff03 500
Reposted frompoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy viatishka tishka
09:59
5168 10ec 500
Reposted frommieteq mieteq viatishka tishka
09:55
0108 9fc0
09:52
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
09:49
5983 47f7 500
Reposted fromxanth xanth viaqbshtall qbshtall
09:40
Play fullscreen

kinphobes:

viergacht:

tahthetrickster:

incredibly realistic wolf animation,,,,,,,,, 3d animation has come so far these days

@internetfangirl  and @papermonkeyism

@batssy

Reposted fromskellyskoo skellyskoo viamociumpanie mociumpanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl