Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

14:13
2176 8043 500
Reposted fromsohryu sohryu viajanuschytrus januschytrus
14:13
Matrix has encountered a critical problem with world.dll
Reposted fromxal xal viajanuschytrus januschytrus
14:13
8857 06aa 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajanuschytrus januschytrus
14:13
10:44
Niesamowitym jest, że każdy atom naszego ciała pochodzi z gwiazdy, która eksplodowała. Atomy w naszej lewej ręce prawdopodobnie pochodzą z innej gwiazdy niż te w prawej. To najbardziej poetycka rzecz w fizyce: wszyscy jesteśmy gwiezdnym pyłem. Nie było by nas, jeśli gwiazdy by nie eksplodowały, ponieważ pierwiastki – węgiel, azot, tlen, żelazo, wszystko, co jest istotne dla ewolucji – nie zostało stworzone u zarania czasu. Powstały one w nuklearnych paleniskach gwiazd, które były na tyle uprzejme, by eksplodować, żeby te pierwiastki mogły się znaleźć w naszych ciałach. Dlatego zapomnij o Jezusie. Gwiazda umarła, byś mógł być tu dzisiaj.
— Lawrence M. Krauss (profesor fizyki teoretycznej, kosmolog, popularyzator nauki)
Reposted fromstonerr stonerr viajanuschytrus januschytrus
08:53
4522 e572 500
08:52
7520 b8f6 500
"borrow"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaikari ikari
08:51
08:51
W czasach, gdy bogacenie się za wszelką cenę jest cnotą, ja stawiam opór. Chwale czynności bezinteresowne. Nie tracę energii psychicznej na pogoń za materią nieożywioną. Nie niszczą mnie moje własne pragnienia. Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.
— Małgorzata Musierowicz – Brulion Bebe B.
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viasilence89 silence89
08:46
3625 ad1d

pizza-eagle:

felixontheweb:

jacquesattack:

You don’t fuck with the tray master

HOLY SHIT

This is what the Exotic Weapon Proficiency feat looks like in real life.

Reposted fromwitchboy witchboy viaikari ikari
08:46
9388 5918
Reposted frombzium bzium viaikari ikari
08:46
08:45
7629 5b1f

sixpenceee:

Each September the Alaskan wood frogs freeze. Two-thirds of their body water turns to ice. If you picked them up, they would not move. If you bent one of their legs, it would break. Their hearts stop beating, their blood no longer flows and their glucose levels sky rocket. BUt then during the spring, they thaw out and return to normal. (Source)

Reposted fromtron tron via8agienny 8agienny
08:44
08:44
8330 7682
Reposted fromparkaboy parkaboy viaFiodor11 Fiodor11
08:42
08:42
Reposted fromKara1969 Kara1969 viasohryu sohryu
08:42
5350 60ba
Reposted fromtfu tfu viasohryu sohryu
08:41
1911 eb09
Reposted fromsohryu sohryu
08:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl